آذربایجان شرقی-آبش‌احمد

آموزشی و فرهنگی » درسی »

واحد درسی

توضیحات : اده :1 تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دوره هاي تحصيلي گروه پزشكي، برابرسرفصل برنامه هاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي به شرح زير است: دوره كارداني: ٦٤ تا ٦٨ واحد دوره كارشناسي پيوسته: ١٣٠ واحد دوره كارشناسي ناپيوسته: ٦٥ واحد با توجه به اينكه برنامه آموزشي رشته هاي مختلف در دست بازنگري مي باشد، لذا تا زما ني كه برنامه جديد بازنگري شده ابلاغ نشده است، برنامه قبلي و سقف واحدهاي قبلي به قوت خود باقي است. توضيح اينكه سقف واحدهاي قبلي براي دوره كارداني ٦٨ تا ٧٢ واحد، كارشناسي پيوسته ١٣٠ تا ١٣٥ واحد وكارشناسي ناپيوسته ٦٧ تا ٧٠ واحد است. ماده :2 هر دانشجوي دوره روزانه در هر نيمسال تحصيلي حد اقل ١٢ و حداكثر تا ٢٠ واحد درسي ودانشجوي دوره شبانه حداقل ١٠ و حداكثر ١٨ واحد را بايد انتخاب كند. تبصره :١ در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل ١٧ باشد، ميتواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده، در نيمسال بعد، حداكثر تا ٢٤ واحد درسي را انتخاب كند.دانشجوي دوره شبانه كه داراي اين شرايط باشد، ميتواند حداكثر تا ٢٠ واحد درسي را انتخاب كند. به موجب مصوبه اولين شوراي معين شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشکي مورخ که در بين دانشجويان شبانه يک دوره، دانشجوي شاغل وجود نداشته باشد و تما مي دانشج ويان آن دوره بتوانند همانند دانشجويان روزانه اخذ واحد نمايند و در کلا سها حاضر شوند، تصميم گيري در اين خصوص برعهده شوراي آموزشي دانشگاه مربوطه ميباشد و در صورت ارائه واحد همانند دانشجويان روزانه، حداکثر سنوات مجاز تحصيلي آن دوره شبانه همانند دانشجويان روزانه محاسبه خواهد شد. تبصره2:در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل ١٢ واحد دردوره روزانه و ١٠ واحد در دوره شبانه معاف است. تبصره3:تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر ٦ واحد درسي است. ماده 3: اخذ واحد درسي همراه با كارآموزي در عرصه مجاز نميباشد. تبصره1:در صورت ضرورت و به تأييد شوراي آموزشي دانشگاه اخذ حداكثر يك درس عمومي همراه با كارآموزي در عرصه امكان پذير است. همچنين در صورتي كه دانشجو تنها يك درس تئوري باقيمانده داشته باشد و قبلا آن درس را اخذ نموده و در كلاس هاي مربوط حضور داشته و ليكن در امتحان آن درس شركت نكرده و يا نمره قبولي كسب نكرده باشد، با نظر دانشگاه و تأييد استاد مربوط مي تواند آن درس را همراه با كارآموزي در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول ترم از طريق معرفي به استاد بگذراند.

نام : شاکری

شماره تماس :

ایمیل : ---

آدرس سایت :

آدرس پستی : نشانی: قم – خیابان شهید لواسانی (ساحلی) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

محل آگهی بر روی نقشه : ثبت نشده است

 

شماره آگهی: 267
تاریخ ثبت: 1394/05/21
تاریخ انقضا: 1401/03/07
بازدید: 6882
 افزودن به علاقه مندی

 

تصاویر آگهی

 

 

در این آگهی چه خطا و تخلفی صورت گرفته است؟

انتخاب نوع تخلف  

بازخورد شما چیست؟

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر شما :  

تعداد کل نظرات : 0

نظری ثبت نگردیده است. شما اولین نفری باشید که نظر ثبت می نمایید.