1. گام اول


انتخاب پزشک

2. گام دوم


انتخاب تاریخ و روز

3. گام سوم


ثبت و دریافت نوبت
Skip Navigation Links

سیستم نوبت دهی » نام مرکز و متخصص
سیستم نوبت دهی » موقعیت » انتخاب گروه » تخصص » نام مرکز و متخصص

 

تخصص: تمام تخصص ها
تمام استانها - تمام شهرها

از لیست زیر روی گزینه انتخاب پزشک کلیک نمایید تا پزشک مد نظر شما انتخاب شود.
پزشک انتخاب شده توسط شما به رنگ خاکستری نمایش داده خواهد شد

  نام پزشک و آدرس مطبتصویر پزشک
1 دریافت نوبت محسن قناد
تخصص : متخصص اطفال
آدرس : خراسان رضوی » مشهد »

2 دریافت نوبت سعید نظام
تخصص : متخصص اطفال
آدرس : خراسان رضوی » مشهد » بلوار دکترحسابی پلاک 14

3 دریافت نوبت پزشک پزشک
تخصص : امام رضا (ع)
آدرس : خراسان رضوی » مشهد »

4 دریافت نوبت Faeze Afshinfar
تخصص : امام رضا (ع)
آدرس : خراسان رضوی » مشهد »